สังคม

กรมปศุสัตว์ เชิญชวนปชช. นำสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 62 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึง โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมปศุสัตว์ ภายใต้การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าตลอดจนเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยโรคพิษสุนัขบ้า

 

 

โดยสำนักปศุสัตว์ทั่วประเทศ จะเริ่มจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 62 ภายในงานมีกิจกรรมการรณรงค์เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนมีการฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งประชาชนสามารถร่วมกิจกรรมและรับบริการนี้ได้ ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้าน

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีเป้าหมายว่า ในปี พ.ศ. 2563 โรคพิษสุนัขบ้าต้องหยุดการระบาดทั้งในคนและสัตว์ โดยปีนี้ได้เตรียมวัคซีนป้องกันโรค จำนวน 14.9 ล้านโด๊ส คาดว่าเพียงพอต่อความต้องการ อย่างไรก็ตาม ทางกรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านที่มีสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมว โปรดนำสัตว์เลี้ยงของท่านรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์