พยากรณ์อากาศ
สังคม

ตรวจสภาพอากาศที่ร้อนจัด ลมแรง ฝนฟ้าคะนอง บางพื้นที่ ในวันที่19 – 25 มีนาคม 2562

เพราะอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ช่วงในวันที่19 – 25 มีนาคม 2562 จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเนื่องจากความกดอากาศต่ำจากภาคเหนือตอนบน อาจส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมแรง ในแต่ละภาคบางพื้นที่

สภาพอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ส่วนในช่วงวันที่ 19 และ 23 – 25 มีนาคม 2562 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออก จะมีพายุฤดูร้อน มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่

ทั้งนี้ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดช่วง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน และในวันที่ 19 มี.ค. 62 มีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออก จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น สำหรับในช่วงวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2562 ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้

ประชาชนควรเฝ้าระวังฝนฟ้าอากาศในแต่ละภาค ช่วงวันที่ 19 – 25 มี.ค. 62 ดังนี้

ภาคเหนือ มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง

ภาคกลาง มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่
กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาค

ภาคตะวันออก มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง
ส่วนทะเลอาจมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ตลอดช่วง ส่วนในช่วงวันที่ 24 – 25 มี.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่
และทะเลอาจมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนในตอนกลางวันตลอดช่วง
อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่หรือเสาไฟฟ้า รวมทั้งป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรระมัดระวัง และป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา