สังคม

ประกันสังคมเผยสิทธิในการขอรับบริการทางการแพทย์ โดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา

         นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงสิทธิในการขอรับบริการทางการแพทย์ โดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา ว่า ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับกระจกตา ซึ่งทำให้ดวงตามองเห็นลดลง และต้องได้รับการผ่าตัด เปลี่ยนกระจกจากสาเหตุ ดังนี้โรคแผลเป็นที่กระจกตา โรคกระจกจาเป็นแผล โรคกระจกตาขุ่นเป็นฝ้าขาว บวม กระจกตาเสื่อมตามอายุกระจกตาผิดปกติแต่กำเนิดหรือผิดปกติทางพันธุกรรม การติดเชื้อแต่กำเนิด กระจกตาขุ่นจากโรคทางภูมิร่างกายผิดปกติ

      หากผู้ประกันตนมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ สามารถยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื่นที่/จังหวัด/สาขา พร้อมเอกสารการพิจารณา คือ ประวัติการรักษาเกี่ยวดรคตา และความเห็นแพทย์ผู้รักษาให้เปลี่ยนกระจกตา
อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ประกันตนได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ได้รับสิทธิการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา สำนักงานประกันสังคมจะส่งตัวผู้ประกันตนไปยังสถานพยาบาลที่ทำความตกลง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสำนักงานประกันสังคมได้เหมาจ่ายค่าบริการทางแพทย์แก่สถานพยาบาลในอัตรา 35,000 บาท และจ่ายค่าจัดเก็บรักษาคุณภาพดวงตาแก่สภากาชาดไทยในอัตราดวงตาละ 15,000 บาทอีกด้วย

     ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้จัดสถานพยาบาลในบันทึกข้อตกลงกรณีการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตาจำนวน 30 แห่ง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง