กัญชา
สังคม

อย.สรุปยอดผู้สอบถามเรื่องกัญชา จำนวน 5,014 ราย แจ้งครอบครองแล้ว 205 ราย

สัปดาห์นี้ ในวันที่ 11-15 มี.ค.62 มีผู้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องกัญชา รวม 1,361 ราย ผู้ป่วยแจ้งครอบครองกัญชา 120 ราย รวมตัวเลขตั้งแต่เปิดรับแจ้ง 27 ก.พ.62 ถึงปัจจุบัน มีผู้สอบถามเข้ามาที่ อย. รวม 5,014 ราย และแจ้งครอบครองกัญชาแล้ว 205 ราย

นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวได้เปิดบริการให้สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชาเกี่ยวเนื่องกับการนิรโทษและครอบครองกัญชา จำนวน 3 ฉบับ ได้มีผลบังคับใช้ สำหรับสัปดาห์นี้ ในวันที่ 11-15 มี.ค.62 รวมตัวเลขตั้งแต่เปิดรับแจ้ง 27 ก.พ.62 ถึงปัจจุบัน มีผู้สอบถามเข้ามาที่ อย. รวม 5,014 ราย และแจ้งครอบครองกัญชาแล้ว 205 ราย และตามที่ปรากฏในข่าวว่า มีการอนุญาตให้ปลูก/เสพกัญชาเสรีนั้น ไม่เป็นความจริง ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้ผู้ป่วยที่มีการครอบครองกัญชาไว้เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวและเข้าแจ้งครอบครองะถือว่าไม่มีความผิดตามกฎหมาย

 

ด้วยเหตุนี้การเสพกัญชาจึงควรจำกัดให้ใช้ทางการแพทย์เพื่อการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคบางชนิดเท่านั้น และใช้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากกัญชามีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท มีผลข้างเคียง เช่น ประสาทหลอน หวาดระแวง และความบกพร่องเรื่องความจำ

 

จึงขอย้ำว่า ใบอนุญาตที่ อย. ออกให้ใช้ในวัตถุประสงค์การ “ครอบครอง” กัญชาเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์หรือการรักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ “ปลูก” กัญชาแต่อย่างใด การที่นำไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ ผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินการตามกฎหมายได้ จึงขอให้ผู้ครอบครองกัญชาระมัดระวัง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบด้วย

 

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข