ต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตเยอรมนี ทวิตขอโทษ

นายGeorg Schmidt เอกอัครราชทูตเยอรมนี ทวิตขอโทษ กรณี รายการ SAT.1 Frühstücksfernsehen ล้อเลียนการหมอบกราบกลางรายการอย่างสนุกสนาน

ขอบคุณ
ข่าวสังคม โดย Tnews
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก สำนักข่าทีนิวส์