สังคม

แพทย์เผยมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ารายแรกของปี 62 แนะให้ยึดหลัก 5 ย.

     วันที่ 27 เมษายน 2562 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี 2562 ล่าสุดกรมควบคุมโรคได้รับรายงานพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 32 ปี ที่จังหวัดสุรินทร์ โดยก่อนเสียชีวิตได้เข้ารับการรักษาด้วยอาการมีไข้สูง สับสน และกลืนลำบาก

     ผลการตรวจทางห้องปฎิบัติพบว่า เชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า ผู้เสียชีวิตถูกสุนัขจรจัดกัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 แต่ไม่ได้พบแพทย์เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้น กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำว่าหากถูกสุนัข แมวกัด ข่วน หรือเลียบาดแผล แม้เพียงเล็กน้อยอย่าชะล่าใจ ควรรีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันทีหลายๆครั้งนานประมาณ 10 นาที และใส่ยาเบตาดีน เพื่อลดการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นรีบไปพบแพทย์ทันที

ทั้งนี้ขอให้ยึดหลัก 5 ย. เพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าดังนี้
1. อย่าแหย่
2.อย่าเหยีบ บริเวณลำตัว ขา หรือหางของสัตว์
3.อย่าแยก สัตว์ที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า
4.อย่าหยิบจานข้าวหรืออาหารขณะสัตว์กำลังกิน
5.อย่ายุ่ง กับสัตว์ที่ไม่รู้จักคุ้นเคยเพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
โดยขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังเร่งรัดรณรงค์ฉีดวัตซีนให้กับสุนัขและแมวฟรี ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนนี้
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรบควบคุมโรค โทร.1422