สังคม

แพทย์แจกฟรี! ยาโฮมีโอพาธีย์ยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200C ป้องกันไข้เลือดออกในหน้าฝน

วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) ประธานศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพรการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยพบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้ว 26,430 ราย เสียชีวิต 41 ราย ทำให้หลาย ๆ หน่วยงานเร่งหาแนวทางการป้องกันและแก้ไข

ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตำรับยาโฮมีโอพาธีย์ยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200 C โดยยาโฮมีโอพาธีย์ยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200 C ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ 2 รูปแบบ คือ ชนิดเม็ด และ ชนิดน้ำโดยชนิดเม็ดใช้อมใต้ลิ้นครั้งละ 1-2 เม็ด ประมาณ 10-30 วินาทีแล้วกลืน ส่วนชนิดน้ำใช้หยดใส่ปาก 2-3 หยด อมไว้ประมาณ 10-30 วินาทีแล้วกลืน ซึ่งเมื่อใช้ยานี้จะป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ประมาณ 3-4 เดือน การใช้ยาดังกล่าวต้องขอย้ำว่าเป็นการป้องกันโรคเท่านั้น ซึ่งก็ต้องระวังไม่ให้ยุงกัดและต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในชุมชนและในบ้านของตนเองด้วยและข้อควรระวังสำหรับยานี้ คือ
1.ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์
2.ผู้มีโรคประจำตัวควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้ให้ยา
3.ผู้มีอาการไข้ ไข้หวัด หรืออาการป่วยอื่น ๆ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา

สำหรับผู้ที่มีความไวต่อยานี้จะเกิดอาการบางประการ เช่น เป็นไข้ คลื่นไส้อาเจียน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อาการจะเกิดขึ้นทันทีหลังทานยาเข้าไป แต่จะหายได้เองภายใน 2 ชั่วโมง หากเกิดอาการดังกล่าวให้ดื่มน้ำมาก ๆ อย่างไรก็ตามการใช้ยาดังกล่าวเป็นการป้องกันโรคตามศาสตร์การแพทย์ทางเลือก หากมีอาการไข้และสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก ควรไปรับการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน

สามารถติดต่อรับได้ฟรีที่กองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข ,  https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/128383/