โรคดาวน์ซินโดรม
สังคม

โรคดาวน์ซินโดรม สามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้ เริ่มต้นที่ครอบครัว

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา ได้ออกมาให้คำแนะนำ สำหรับครอบครัวที่มีลูกหลานป่วยเป็นโรคดาวน์ซินโดรม เนื่องด้วยในวันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี ตรงกับวันวันดาวน์ซินโดรมโลก

 

 

นายแพทย์กิตต์กวี อธิบายว่า โรคดาวน์ซินโดรม เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของโครโมโซม ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความผิดปกติทั้งรูปร่างหน้าตาและสติปัญญา และไม่มียาชนิดใดสามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้ ดังนั้น วิธีการดูแลเด็กที่ป่วยเป็นโรคดาวน์ซินโดรมที่ดีที่สุด เริ่มจากตัวของพ่อแม่ ซึ่งจะต้องดูแลให้ความรักลูกอย่างดีตั้งแต่ยังเป็นเด็ก หมั่นหากิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของลูกทั้งด้านร่างกายและด้านสติปัญญา ก็จะช่วยให้เด็กที่ป่วยโรคดาวน์ซินโดรมมีอาการที่ดีขึ้นได้

 

ขอบคุณ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)