ไม่มีหมวดหมู่

เลขเด็ดขันน้ำมนต์วัดสว่างอารมณ์ ปรากฎเลขชัด งวด 1 ก.ค. 62

เลขเด็ดขันน้ำมนต์วัดสว่างอารมณ์ ปรากฎเลขชัด งวด 1 ก.ค. 62

สังคม ไม่มีหมวดหมู่

เรื่องน่ารู้กรณีผู้ป่วยรับเลือดติดเชื้อเอสไอวีจากหมอแล็บแพนด้า

   เพจหมอหมอแล็บแพนด้าได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับก […]

ไม่มีหมวดหมู่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ไม่มีหมวดหมู่

หมอไทยเผยรักษา “โรคธาลัสซีเมีย” ให้หายขาดได้ โดยไม่ต้องถ่ายเลือด

“โรคธาลัสซีเมีย” เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นต้องรักษาตลอด และปัจบันแพทย์ไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก ค้นพบวิธีรักษาสำหรับผู้ป่วยเป็น” โรคธาลัสซีเมีย “ให้หายขาดได้