สังคม

“อย่าปล่อยอะไรให้มันสายเกินไป” นักเรียนโรงเรียนดังโพสให้ข้อคิด

“อย่าปล่อยอะไรให้มันสายเกินไป” นักเรียนโรงเรียนดังโพสให้ข้อคิด

สังคม

พี่ตำรวจใจดี อาสาไปส่งเด็กนักเรียนหญิงที่เดินทางมาสอบผิดที่ ถึงที่สอบใหม่อย่างปลอดภัย

เด็กนักเรียนหญิงเดินทางมาสอบผิดที่ พี่ตำรวจใจดีอาสาไปส่งที่สอบใหม่ถึงที่อย่างปลอดภัย