สังคม

กองทัพแถลงเครื่องบินขับไล่ตกที่เชียงใหม่ ครูฝึกเสียชีวิต

กองทัพแถลงเครื่องบินขับไล่ตกที่เชียงใหม่ ครูฝึกเสียชีวิต